background
copyright

ZVEME VÁS
NA DIVADELNÍ BÁL!

Dovolujeme si ctěné obyvatelstvo pozvati
na bál, kterýžto na sobotu 10. února 2018 L.P. od 8 hodin večír přirychtován jest.
Ten náš BÁL letošní se jakoby
V ROCE DEVATENÁCTISTÉM (1900)
konati bude, račtež proto oděv chudého vesničana tomuto roku přiblížiti.
100 korun zacálujete, a pak už si škrpálem šoupnete, jakož i v tombole něčehož pěkného vyhrajete.
Tož se na Vás v Obecním domě
ve Vrábči-Ves těšiti budeme!

uvod
!background
background